Konwent-Narodowy-Polski
  Samopomoc
 

  • Samopomoc to pomoc wzajemna, we własnym zakresie, tzn. bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne, np. pomoc sąsiedzka. Także poprzez dobrowolne zrzeszenie udzielające swym członkom pomocy np. bank czasu, kasa zapomogowo-pożyczkowa.
  • Samopomoc[1] polega na przywróceniu, własnym działaniem podmiotu uprawnionego, stanu zgodnego z treścią przysługującego mu prawa podmiotowego lub chronionego prawem stanu faktycznego (zob. np. art. 343 § 2 k.c.) albo na podjęciu takich działań, które zabezpieczają zaspokojenie jego praw podmiotowych (zob. np. art. 432 i 671 § 2 k.c.). Samopomoc ma zatem charakter restytucyjny.

Całość:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samopomoc Tekst polski:

Gdy bada się, czy w społeczeństwach istnieje kapitał społeczny , to bada się sąsiedztwo, samopomoc, umiejętność organizowania się w ramach wspólnoty w konkretnym celu, istnienie czynników pomagających się organizować (np. środowiskowego czy lokalnego przywództwa), zaufanie, elementy samokontroli społecznej, stopień społecznej integracji itp.

Tekst angielski

Therefore, studies of social capital in various societies7 take into account such things as neighbourhoods, self-assistance, the ability of a community to organize itself for a specific purpose, the existence of factors which help in such organization (for example community or local leadership), trust, elements of social control, the degree of social integration, etc.
 ***
HYMN SAMOPOMOCY
http://samopomoc.org/HYMN SAMOPOMOC RP.mp3

JEŚLI WYSŁUCHAŁAŚ/EŚ HYMNU
ZAPISZ SOBIE:
Na temat Samopomocy Polakom rozmawiamy w Skype
codziennie od 19,00 do 20,00
Przywołuje nas do rozmowy grupowej Klub Dyskusyjny
im Paderewskiego z Poznania myszką w ręku
Ryszarda Zielińskiego.
NIKT Z SALI DYSKUSJI NIE JEST USUWANY,
a to zobowiązuje dyskutantów do przyzwoitego zachowania.
***
TEMATY DYSKUSJI - podaj o czym chcesz dyskutować.

romuald.szczypek@gmail.com
***
TEMAT 1 -(rozruchowy) CO WIESZ O KOTACH/
Jak pomagają ludziom?
Referuje Pani Kamelia Koronkiewicz.


TEMATY W POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK - ZGROMADZENIE NARODU POLSKIEGO
REFERENT - RYSZRD ZIELIŃSKI

WTOREK - INNOWACJE - BANK CZASU

Banki czasu w Polsce

W Polsce idea ta została zaadaptowana początkowo w formie tzw. LETS[1], czyli lokalnych walut opartych na dobrowolnej wymianie usług. W latach 90. w kilku miastach Polski jej popularyzacji podjęły się różne grupy osób.

Różnica między polskimi LETS a bankami czasu polega głównie na sposobie rozliczania: podstawą w tych pierwszych jest ilość poświęconego czasu, w drugich "wartość", na jaką wyceniono usługę, przy czym przyjęto upraszczające założenie, że 1 punkt LETS jest warty 1 PLN, np. za godzinę korepetycji trzeba "zapłacić" 20 LETS (rozmaite systemy typu LETS na świecie oparte są o waluty wirtualne, papierowe, o ilość zainwestowanego czasu, a nawet o waluty oficjalne – możliwe są wszystkie kombinacje; w Polsce przyjęto opisany powyżej przelicznik). Dość liczne próby rozwinięcia tej inicjatywy w Polsce w większości przypadków miały bardzo ograniczony zasięg, a obecnie praktycznie nie są kontynuowane.

Usługi wymieniane w polskich bankach czasu są bardzo zróżnicowane: od pieczenia ciast, nauki języków (w tym Braille’a) i gry na instrumentach (np. na klarnecie), przez doradztwo kredytowe i pomoc w pisaniu pism urzędowych, naprawę samochodów i opiekę nad dziećmi, aż po masaż twarzy czy grę w kanastę. Wartościową usługą może być także pomoc informatyka, osoby znającej się na naprawie samochodów czy tzw. "złotej rączki".

W wyniku kierowania przez banki czasu zapytań do izby o to, czy usługi świadczone w ramach ich działalności też powinny być opodatkowane rzecznik izby wyjaśniła, że nie. Powiedziała, że w przypadku wzajemnie świadczonych usług żadna ze stron nie uzyskuje przychodu i nie powstaje obowiązek odprowadzania podatku, chyba że istniałaby duża rozbieżność w wartości tych usług. [
REFERENT - ROMUALD SZCZYPEK
ŚRODA -
REFERENT -
CZWARTEK - KLUB DEMOKRACJI
REFERENT - WOJCIECH BARDOŃSKI
PIĄTEK - NOWA POLSKA
REFERENT - JÓZEF STYRNA
SOBOTA - KONWENT NARODOWY POLSKI
REFERENT - HENRYK SWÓŁ
NIEDZIELA -
REFERENT
PS.Na życzenie rozmowy w pokoju LUBIN komunikatora PALTAK.
 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26626 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free