Konwent-Narodowy-Polski
  Biuro Prasowe KNP
 


http://konwent-narodowy-polski.pl.tl

Stowarzyszenie Zwykłe:

ul. Niklowa 3/1 53-435 Wrocław***

 

Elektroniczny Protokół Nr 1 z Nadzwyczajnego Internetowego posiedzenia Konwentu Narodowego Polskiego w dniu 09.02.2013 roku.

http://konwent-narodowy-polski.pl.tl/

Obecni wg poniższego zrzutu z ekranu komputerowego.


 

W wyniku dyskusji ustalono, że od dnia 09.02.2013 roku Przewodniczącym Konwentu Narodowego Polskiego stowarzyszenie zwykłe – dowód rejestracji w załączeniu - zostaje Walerian Dąbrowski zamieszkały w Elmhurst - Stan Nowy Jork w USA.

Z dniem tym Konwent Narodowy Polski rozpoczyna nową działalność „od zera”.

 

W sprawie rejestracji Stowarzyszenia Pełnego został złożony wniosek o rejestrację w Sądzie we Wrocławiu.

 

Niniejszy Protokół zostaje rozesłany wg listy adresowej Biura Prasowego Konwentu w celu zgłaszania uwag i propozycji pod adres hs421@wp.pl

 

Uwagi rozpatrzy Zespól w składzie:

 

1.Henryk Swół

2.Ryszard Zieliński

3.Lucyna Wrzosek

 

Jest to propozycja Biura Prasowego KNP nie omawiana w trakcie posiedzenia i podlega ocenie czytających ten Protokół.

 

Protokół sporządził: Romuald Szczypek eres9596@o2.pl

***

 

 

 

29 stycznia 2013

 

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent RP

Warszawa

Mail: listy@prezydent.pl

 

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Lud Islandii - jako jeden z pierwszych - zauważył, że  Świat zmierza w złym kierunku.

Dokonał wyzwolenia się od „zaborczego kapitału” i „krwiożerczych sił destrukcji wolnego rynku”.

Lud Wielkiej Brytanii - pod auspicjami swojego Premiera Rządu - rozważa możliwość zmiany przyjętego kursu rozwoju wyspiarskiego kraju w Unii Europejskiej.

Coraz głośniejszy staje się „krzyk rozpaczy” Ludu Polskiego.

Polska zaczyna zatracać swoją – nie tak dawno – odzyskaną tożsamość.

 

Rodzą się pytania:

 

Dlaczego Prezydent RP nie może dołączyć do grona nowoczesnych Reformatorów Świata?

Dlaczego nie wykorzysta doświadczeń Islandii?

Pana patriotyczny życiorys woła – czego Pan nie słyszy – nawołuje Pana do bycia inicjatorem zmian w Polsce.

 

W świetle powyższej treści SUGERUJEMY Panu Prezydentowi dołączenie do grona Pana Doradców Polaka mieszkającego w USA – Waleriana Dąbrowskiego walerianda@gmail.com

Przemyślenia Waleriana Dąbrowskiego stanowią uzupełnienie tego listu.

Proponujemy równocześnie wyznaczenie Przedstawiciela Prezydenta RP do brania udziału w Skypowych rozmowach wieczornych hs421@wp.pl .

Rozmowy Wieczorne uczynią bardziej słyszalny „krzyk rozpaczy” Narodu Polskiego w Kancelarii Prezydenta.

W zał.:Program WD   

Może jest to nienajtrafniejsze określenie, ale moim zdaniem moja Ojczyzna wymaga przekształceń i zmian we wszystkich dziedzinach a w szczególności moralno etycznych postępowań władzy w oparciu o PRAWA NATURALNE, które można wprowadzić z dnia na dzień.

Prawo administracyjne w Polsce zostało tak karygodnie wypaczone i zdualizowane, że zamiast mieć charakter utrzymania praworządności umożliwia szerzenie patologicznych zachowań. Pomimo mojego burzliwego życiorysu jestem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania rewolucyjnych zmian. Nie oznacza to jednak w żadnym aspekcie stagnacji a wręcz przeciwnie natychmiastowych działań. Działań głęboko przemyślanych, które mają zahamować natychmiast dalszy rozkład państwa. I tak zważywszy, że oddolne działania nie przyniosą  natychmiastowego skutku, koniecznym się staje w oparciu o obecne ustawodawstwo mianowanie Tymczasowego Prezydenta pochodzenia polskiego o patriotycznym, w dokonaniach, życiorysie i o szerokiej wiedzy społeczno, ekonomiczno politycznych horyzontach i wiedzy.

Wybranego na zasadzie wolnego ogólnonarodowego plebiscytu, na okres 6-ciu miesięcy do czasu zwołania pierwszych w Polsce obowiązkowych wyborów. Natychmiast po zaprzysiężeniu ma on nominować Polaka apolitycznego, z racji stanowiska,  na urząd Premiera z prawem natychmiastowego  odwołania. Po zaprzysiężeniu gabinetu natychmiast mają być zreformowane wszystkie media gdzie dziennikarze otrzymają licencje  na wykonywanie zawodu. Wraz z zaprzysiężeniem Rządu w ciągu tygodnia mają zostać przeniesieni na  emerytury wszyscy pracownicy Min. Sprawiedliwości, Obrony oraz Spraw Zagranicznych.

Każde działanie operacyjne specjalnych służb innych państw na terenie Polski uważam za akt agresji i terroryzmu.

 

1) W przeciągu miesiąca ma być wdrożona nowa zasada wynagrodzeń i  zabezpieczeń emerytalnych oparta na minimum socjalnym oraz minimalnej  płacy wynoszącej brutto: dwukrotność minimum socjalnego, pełne ubezpieczenie medyczne oraz podatek.

 

2)  Natychmiastowe zniesienie limitów finansowych w Państwowych placówkach służby zdrowia oraz przywrócenie pełnych ubezpieczeń emerytom i rencistom

 

3)   Wydanie dyrektywy powrotu z początkiem roku szkolnego do starego systemu nauczania wraz z powrotem nauki J. polskiego, historii oraz literatury  polskiej w systemie 8-letniej szkoły  elementarnej, 4-letnie licea, 3-letnie szkoły zawodowe, 5-letnie technika oraz powrót szkolnictwa wyższego i akademickiego do poprzednich zasad.

 

4)   Przywrócenie natychmiastowe Prawa i Kodeksu Pracy.

 

5)   Reforma służby zdrowia z dostępem ogółu społeczeństwa oraz pełnymi ubezpieczeniami wraz z odbudową przemysłu farmaceutycznego.

 

6)  Przywrócenie obowiązkowej rocznej służby wojskowej w zakresie opanowania umiejętności obronnych w oparciu o wyłącznie krajowe uzbrojenie.

 

7)   Nakłady finansowe na oświatę i ośrodki naukowe. 

 

8)   Równoległa odbudowa zakładów i zapewnienie wszystkim miejsc pracy.

 

9)   Zmiana systemu obrotu finansowego wraz z powołaniem Emisyjnego Banku Polskiego ze 100% własnością Narodu Polskiego.

 

10)  Powołanie nowego Sejmu jednoizbowego, którego wyłącznym zadaniem ma być ustawodawstwo a poselskie stanowisko ważone prawem natychmiastowego odwołania większością głosów w okręgu wyborczym a następnie opracowanie nowej, pierwszej, narodowej Konstytucji.

 

 

Jest to ramowy i szkieletowy program, który ma być rozwinięty na zasadzie nadbudowy mający bezpośredni wpływ na całe gałęzie społeczeństwa.

Rozwinięcie tak jak w systemie finansowania, rozwoju przemysłu w odbudowie i kooperacji z Unią Europejską. 

Pozdrawiam.: Walerian Dąbrowski – Elmhurst USA


Organizacje Zgromadzone w Polskim Zgromadzeniu Niepodległościowym (Ruch Społeczny) przesyłają:                         
 
                           PETYCJĘ  DO POSŁÓW I SENATORÓW
 
Na podstawie art. 63 Konstytucji R.P.  składamy Petycję i sprzeciw od projektu przystąpienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Paktu Fiskalnego w Unii Europejskiej z siedzibą Brukseli.
 
Propozycje Rządu RP są nieprzemyślane, złe, narażają Naród polski na utratę suwerenności i niepodległości, gdyż w przypadku zrealizowania Paktu Fiskalnego zostanie zachwiana gospodarka publicznymi finansami i pozbawienie Narodu polskiego samodzielnego władztwa nad majątkiem narodowym, co się zwie Skarbem Państwa.
 
Ta propozycja Rządu jak o Unii Europejskiej co do przystąpienia do Paktu Fiskalnego przez RP, nosi w sobie niejako cechy współczesnego wasalstwa - bezgranicznego podporządkowania Rzeczypospolitej Polskiej pod rządy organów Unii Europejskiej.
 
Możemy to dzisiaj nazwać niejako wirtualnym pieniądzem, służącym do rozliczeń między- narodowych w byłym bloku państw socjalistycznych.
 
Obecne ciągoty i żądze finansowe Unii Europejskiej w podtekście jawnie zmierzają do pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej waluty polskiej i w ten sposób zostaniemy wyeliminowani ze światowego systemu, rynku walutowego i Polski nie będzie na politycznej, gospodarczej mapie świata. Nasza tożsamość narodowa, w tym suwerenność gospodarcza zostanie wyrugowana i będziemy wasalistycznie realizować narzucone plany i obowiązki przez Unię Europejską, która jest także sztucznym tworem organizacyjnym. Unia Europejska chce nas pozbawić suwerenności i niepodległości.
 
Rząd Polski, który straciłby polską walutę nie będzie samodzielnie zarządzać i dysponować majątkiem Skarbu Państwa. Nie chcemy wchodzić w obszar działań finansowych wirtualnego pieniądza w którym będziemy mieli żadnego wpływu.
 
Nie ukrywamy zaszczytnego faktu, ze w naszej ojczyźnie znajdują się drogocenne minerały energetyczne, w tym uran, ogromne zapasy wody, kopalin, terenów roponośnych, terenów łupu gazu ziemnego, terenów źródeł termalnych, drogocenne zasoby lasów państwowych a także i prywatnych w tym chłopskich.
 
NARÓD POLSKI w swojej OJCZYŹNIE co się zwie Rzeczpospolitą Polską ma prawo i obowiązek wypowiedzenia się zgodnie z art. 125 Konstytucji RP w referendum ogólnopolskim czy chcemy jako Polki i Polacy przystąpić do Paktu Fiskalnego UE, co oznacza, że o każde euro będziemy błagać władze Unii Europejskiej, aby nam przekazano na potrzeby państwa i obywateli naszego Kraju.
 
Sam Premier Pan Donald Tusk i Rada Ministrów , tudzież Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mają moralnego prawa pozbawiać swoich rodaczek i rodaków do wypowiedzenia się w tej sprawie w referendum ogólnopolskim, które gwarantuje art. 125 Konstytucji RP.
 
Zdrowy rozsądek i zdrowy osąd przemawia za racją stanu, aby Rzeczpospolita Polska nie przystępowała do żadnego Paktu Fiskalnego.
 
Apelujemy do wszystkich Posłów , Senatorów, Prezydenta RP, Premiera RP aby stanowczo sprzeciwili się przystąpieniu Polski do Paktu Fiskalnego, gdyż nie leży to w interesie polskiej racji stanu.
 
 Autorem prawie całego tekstu jest  mgr prawa Edward Dulewicz
 
Przewodniczący Polskiego Zgromadzenia Niepodległosciowego
 
Mgr inż. Adam Bednarczyk

 

 

                                                                                         

 

 

.

 

Stopka adresowa:Vice Przewodniczący KNP
mgr Henryk Swół

Ul. Niklowa 3/1 53-435 Wrocław e-mail biuro@kursy-zawodowe.com.pl

Tel./fax.: 71 3417608 Mobile 601 424490

Konto: BZWBK Kłodzko 96 1090 2327 0000 0001 1996 1962

Przewodniczącego KNP
mgr inż.Walerian Dąbrowski

Elmhurst Nowy Jork - USA e-mail: walerianda@gmail.com 

 

 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26627 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free