Konwent-Narodowy-Polski
  Innowacyjne miejsca pracy
 

Bezpieczeństwo,
Praca,

Wypoczynek


Stowarzyszenie na rzecz ochrony przed powodziami
i zapobiegania suszom powołano 18.04.2012. Impulsem
do powołania stowarzyszenia była konferencja
w Sejmie dotycząca dróg wodnych. W planach
czeskich budowy kanałów pominięto potrzebę
przepustu wody także na Dunaj i Wisłę. Potrzebny jest
także przepust wody z Olzy do Wisły.

Wstąp do Stowarzyszenia
i realizuj marzenia
.

Miejsca pracy przy budowach przystani dla jachtów,
w pozyskiwaniu energii i w produkcji różnych elementów
dla potrzeb tej inwestycji. Powstaną ośrodki
rekreacji, pensjonaty i przystanie. Zainstalowane
zostaną panele do pozyskania prądu dla podmiotów
wokół zbiornika. Udziałowcy i mieszkańcy będą zarabiać promując sport i turystykę.


Powołano Komitet Budowy
Zbiornika Wrocław

Zbiornik 70 km2 od Wrocławia do Brzegu w
najcieplejszym regionie Polski przyciągnie
wodniaków i ochroni przed suszą. Zbiornik
zasilany przez czyste rzeki Widawę i Stobrawę
to rekreacja, sport i turystyka. Wykorzystanie
natury to wyzwanie dla aktywnych na
miarę czasu. Zgromadźmy czystą wodę póki ona jest,
także dla naszych pokoleń.


Komitet Budowy Zbiornika Wrocław 
880 952 306
  607 385 372  601 424 490  

Wrocław 12.01.2013

 

 

                                                                        Pan   Martin Schulz

                                                                        Przewodniczący Parlamentu UE

                                                                                    Bruksela

 

                                                           

Szanowny Panie Przewodniczący

 

Komitetu Budowy Zbiornika Wrocław składa na Pana ręce gratulacje z otrzymania nagrody Nobla dla Unii Europejskiej. Życzymy Panu wielu sukcesów w likwidacji skutków globalnego ocieplenia. Wszyscy musimy się zmierzyć z problemem i będziemy Pana wspierać, a to jeden z pomysłów.

Globalne ocieplenie szansą na rozwój Europy

 

            KBZW powołaliśmy w celu zbudowania zbiornika, aby łagodzić skutki suszy i zapobiegać powodziom. Zbiornik zabezpieczy także region Brandenburgii będzie służył rekreacji a zasilać go będą czyste rzeki. Na obszarze zbiornika będą półwyspy, aby zachować miejscowości oraz wyspy:
Paryż, Londyn, Berlin, Rzym. Oferujemy pomysły, determinację i zaangażowanie a potrzebujemy finansów na sporządzenie dokumentacji i wykup gruntów. Część właścicieli terenów przystępuje do tego dzieła i oczekują, że tak jak UE będą posiadać część obiektu.

            Propagujemy budowanie pierścieni wodnych wokół gór europejskich, aby gromadzić wodę w ilości, jaka była w lodowcach na naszym kontynencie. Pomysł należy przedstawić na konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Polsce na przełomie 2013 i 2014r. Unia będzie przykładem działań przeciw skutkom ocieplenia klimatu. UE i firmy europejskie zdobędą doświadczenie, aby prowadzić inwestycje na innych kontynentach. Wzrośnie zapotrzebowanie na koparki, taśmociągi i generatory pozyskiwania energii wodnej, gdyż wymagać to będzie tylko podłączenia ich do płynącej wody w rurociągach. Groźba podtopienia terenów nadmorskich będzie oddalona a Europa się wzbogaci. Wody z gór zatrzymają się w pierścieniu a czysta woda w dużych ilościach to nawet możliwość jej eksportu. Woda popłynie rurociągami bez pomp i poziomowania terenu do miejsc w których jej brakuje a łatwość podłączenia do pierścienia i rurociągów umożliwi jej przesył. Woda będzie służyć żegludze i turystyce z dostępem do rzek europejskich, syberyjskich i do Chin. Zatrudnienie przy budowie, produkcji sprzętu, na kąpieliskach i w hotelach, to 15 mln, a 10 mln dzięki inwestycjom lokalnym, budowie elektrowni wodnych, obsłudze urządzeń, przepławkach dla ryb. Budowa mostów drogowych i przejść dla zwierząt przed zalaniem pierścienia obniży koszty.             Prosimy o wsparcie UE dla KBZW i pomoc w budowie Zbiornika Wrocław instytucji europejskich a szczególnie niemieckich, gdyż Zbiornik będzie ochraniał Odrę aż do jej ujścia.   Inwestycja może być poligonem doświadczalnym dla wyżej opisanych inwestycji Unii Europejskiej.
Wody wokół gór Europy, to żegluga dla statków i działania łagodzące skutki zmian klimatycznych.

 

Kontakt do  Komitetu:

+48 880 952 306 : + 48 71 7923894  zygmunt-wroclaw@tlen.pl  Beauftragte Zygmunt Jankowski
+48 607 385 372                            murena23@poczta.onet.pl                 Beata Głuchowska

+48 601 424 490                            hs421@wp.pl                                               Henryk Swół
        

                                                                                     Wrocław 12.01.2013

 

                                                                        Herr  Martin Schulz

                                                                        Präsident des Europäischen Parlaments

                                                                                    rue Wiertz Wiertzstraat

                                                                                    B-1047 Bruksela

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident

 

Wir gratulieren Ihnen anlässlich des Empfangs der Nobelpreis für die Europäische Union. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Liquidation der Folgen der globalen Erwärmung. Wir alle müssen uns mit dem Problem umzugehen, wir werden Sie Unterstützen und hier haben wir eine Idee.

 

Die globale Erwärmung ist eine Chance für die europäische Entwicklung

             

Wassertank Bauausschuss wurde geschaffen, um die Folgen der Dürre zu mildern und zu verhindern Überschwemmungen. Der Wassertank wird auch die Region von Brandenburg schützten und er wird als Erholungsgebiet dienen. Er wird mit frischem Wasser aus Flüssen versorgt werden. Wir bieten Ideen, Entschlossenheit und das Engagementund wir brauchen die Vorbereitung der Dokumentation und Erwerb von Grundstücken finanzieren. Einige Grundbesitzer sind bereit zu diese Arbeit beizutreten und sie erwarten, dass sie über einige Obiekte verfügen werden.

 

Wir fördern Aufbau eines Wasser-Ring um den europäischen Bergen, um Wasser zu sammeln, die in den Gletschern auf dem Kontinent war. Diese Idee sollte auf der UE-Klimakonferenz vorgestellt werden, die in Polen Ende 2013 gehalten wird. Die EU wird ein Beispiel für Maßnahmen gegen die Auswirkungen der globalen Erwärmung sein. Die EU und europäische Unternehmen gewinnen die Erfahrung, um ähnliche Investitionen in anderen Kontinenten führen. Nachfrage für Bagger, Förderbänder und den Erwerb der Wasserkraft-Generatoren erhöht. Die Bedrohung durch Überschwemmungen der Küstengebiete wird entlassen und die europäischen Ländern bereichern. Wasser aus den Bergen bleibt in dem Ring und das saubere Wasser in großen Mengen wird die Möglichkeit es zu exportieren. Wasser wird durch Rohrleitungen an Orte fließen, wo es es fehlt und die Leichtigkeit der Verbindung mit dem Ring und Pipelines ermöglicht das Wassertransport. Das Wasser wird der Schifffahrt und Tourismus mit Zugang zum europäischen Flüsse Sibirien und China. Die Beschäftigung bei der Aufbau des Wassertank finden 15 Mio Personen. Die Bau von Straßenbrücken und Kreuzungen für Tiere wird die Kosten senken.

Wir bitten um die Unterstützung und Hilfe beim Bau von Wassertank – Wroclaw, insbesondere bitten wir die europäischen und deutsche, weil der Tank wird Oder bis ihr Mund schützen. Die Investition kann ein Testgelände für diese Investitionen der EU sein. Die Gewässer rund um die Berge von Europa ist der Versand für Schiffe und die Vermeidung des Klimawandels.

 

Kontakt 

+48 880 952 306 : + 48 71 7923894  zygmunt-wroclaw@tlen.pl 
Beauftragte Zygmunt Jankowski
+48 607 385 372                            murena23@poczta.onet.pl                
Beata Głuchowska

+48 601 424 490                            hs421@wp.pl                                              
Henryk Swół            

 
 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26626 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free