Konwent-Narodowy-Polski
  Ameryka.Bieda dla kazdego
 
Najpierw wysłuchaj:

http://youtu.be/3y_DpdcvWn4 

Następnie przeczytaj:

Bracia - Polacy - Słowianie
Obudźcie się – wróg w granicach!!!
Uśpiona agentura, wrogiej nam cywilizacji talmudycznej, po przejęciu władzy
pozbawiła nas suwerenności nad Narodowym Bankiem Polskim. Wprowadzenie haniebnego
zapisu w konstytucji w art. 220 „Ustawa budżetowa nie może przewidywać
pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku
państwa”, w perfidny sposób wyrugowała Polaków z uczestnictwa w podziale
owoców naszego wzrostu gospodarczego. Międzynarodowe banksterstwo narzuciło
nam obowiązek ciągłego brania kredytów, aby wkupić to, co w pocie czoła wypracowaliśmy.
Jest to największa zbrodnia dokonana na naszym narodzie, która kosztuje
nas około 50 mld zł w podatkach na obsługę długu publicznego, oraz około 100 mld
zł w formie garba odsetkowego przedsiębiorców i gospodarstw domowych rocznie.
Współpracujące ze zdrajcami Polski media wmawiają Wam, że to Wy jesteście
winni swojego losu, że jesteście mało przedsiębiorcy, mało pracowici, mało zaradni i
leniwi. Wstańcie z kolan. To nasza władza pozwoliła na włożenie do naszego państwa
„odkurzacza”, który wysysa nasze pieniądze. My mamy być biedni, aby ciągle
zapożyczać się, płacić odsetki i eksportować na zachód to co mamy najcenniejsze:
młodych pracowitych i dobrze wykształconych synów i córki.
Sztucznie wytworzony przymus kredytowy i garb odsetkowy sprawiają, że polskie
wyroby muszą być drogie i niekonkurencyjne, a polskich przedsiębiorców ma
być nie stać na rozwijanie swoich przedsiębiorstw. Natomiast nasze bezrobocie jest
tym ganksterskim wynalazkiem, który ma budować potęgę gospodarki Niemiec, Anglii,
USA.
Tak dalej być nie może!!!
Wszystkich, którzy głosowali za art. 220 konstytucji musimy zidentyfikować i
rozliczyć. Rozliczyć bez względu na to, czy zrobili to z najnormalniejszej głupoty
czy zaprzaństwa. Musimy w tym względzie ściśle współpracować z braćmi Węgrami,
którzy pierwsi rzucili rękawicę cywilizacji talmudycznej.
Błaznowanie ministra Rostowskiego kończy się. Kolejne 24 mld deficytu budżetowego
to złowroga zapowiedź tego co się stało w Grecji i Irlandii. Stań w obronie
konstytucji, która mówi w Art. 227. „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy
Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania
polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego
pieniądza”. Odzyskanie naszej suwerenności wiedzie przez odzyskanie suwerenności
nad Narodowym Bankiem Polskim
Jeszcze Polska nie zginęła!
Tekst: Józef Kamycki
jozef.kamycki@op.pl

***

Uwagi i przemyślenia  do tematu:
 
Nowa Architektura Finansowa. Realizacja koncepcji kotwiczenia waluty na "parytecie gospodarczym" i celu inflacyjnym. W portalu http://ligapolit.pl/
 
 
 
Aktualny system polskich  przepisów państwowych dotyczących systemu Funduszy Emerytalnych bym nieco zmodyfikował.
 
 
 
1.Gromadzone środki winny być przekazywane na specjalne konto w Narodowym Banku Polskim (faktycznie polskim).To ogniwo winno być pierwsze w gromadzeniu pieniędzy na emerytury.
 
 
 
2.Obecne Fundusze Emerytalne należy  zobowiązać do budowy miejsc pracy w Polsce. Wzorem winny być zasady  funduszy europejskich.
 
 
 
3.Wybudujesz – chodzi o  (OFE)-  „fabrykę” w Polsce  za swoje środki ,zatrudnisz dzieci płacących składki do tego funduszu – otrzymasz 50 procent moich wpłaconych składek. do NBP gdy udowodnisz, że wybudowana fabryka daje zysk zwiększający saldo Funduszu OFE gromadzonego na emerytury moich dzieci.
 
 
 
4.Udowodnienie trwale powstającego zysku przez wybudowaną fabrykę uzależniającego wypłatę kolejnej transzy 50 procent składek winno nastąpić w przedziale czasowym od 2 do 10 lat. Jeśli nie udowodnisz zysku po 10 latach – wpłacone składki pozostają w Funduszu Innowacji utworzonym w NBP.
 
 
Dalszy tok postępowania winien być dokonany w procesie legislacyjnym


--
Romuald Szczypek
BLOGGER-OBSERWATOR KNP
http://konwent-narodowy-polski.blogspot.com/
59-300 Lubin*Dolny Śląsk
Tel./fax 76 8493667
Mobile   504 521043
www.murator.eulotka.pl

***

Witam Panów

 

Chciałbym trochę uporządkować dyskusją na temat architektury finansowej. A mianowicie, powinna ona dotyczyć głownie zasad emisji pieniądza oraz utrzymywania równowagi towarowo pienieżnej.

 

W chwili obecnej emisji dokonuje się na poczet długu. Kredytobiorca jest tak samo cenny jak złoto, bo on tworzy tzw "bazę monetarną"

Równowagę towarowo pienieżną zapewnia sie poprzez stopy procentowe (głownie chodzi tu o stopę lombardową) i kosztowne operacje aprecjacyjne NBP polegajace na wykupie nadpłynności banków.

 

To trzeba zmienić!

 

Pozdrawiam z Podkarpacia

 

Józef 

 Dołącz do nas:
http://konwent-narodowy-polski.pl.tl/
 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26626 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free