Konwent-Narodowy-Polski
  KNP Stowarzyszenie
 

"Polska dla Polaków bogata ich zaradnością - bez lichwy".
Posłuchaj wykładów:
http://www.youtube.com/watch?v=_ERB7AtYxik
http://www.youtube.com/watch?v=is8h_6L30dY
http://www.youtube.com/watch?v=OhzYUjSsVvE
http://www.youtube.com/watch?v=3zKojBy4Vyw
http://www.youtube.com/watch?v=qD8R5x7uC3g

Strony prowadzi:

http://konwent-narodowy-polski.blogspot.com/


KRS 0000459703
KLUB DYSKUSYJNY
STATUT - pobierz:
https://docs.google.com/file/d/0B2i-v8r4Tjoeb2VVR3o2R29IdWM/edit

WPISZ SWOJE UWAGI NA STRONIE KONWENTU W FACEBOKU:
https://www.facebook.com/pages/Internetowy-Konwent-Narodu-Polskiego/380202122028015
KONWENT ZAISTNIAŁ BY POLSKA NIE WYGLADALA
JAK TO WYNIKA Z PONIZSZYCH ZDJEC:
 
                  

NARAZIE DO TEGO STANU  DZIARSKO MASZERUJEMY.
JAK ZATRZYMAĆ MARSZ  DYSKUTUJEMY NA SKYPE
W RAMACH TAK ZWANYCH WIECZIRNYCH ROZMÓW.
CHCESZ DOŁĄCZYĆ NAPISZ NA ADRES
e-MAILOWY:hs421@wp.pl 
Skopiuj link do przeglądarki:
http://patriotyczna.listastron.pl/?we=knp

***
WYNIKIEM WIECZORNYCH ROZMÓW JEST  WNIOSEK,
ŻE STAN POLSKI MOŻNA ZMIENIĆ REALIZUJĄC
PROGRAM AUTORSKI JÓZEFA KAMYCKIEGO

NAZWANY "POLSKA RACJA STANU
".
JEST TO PROGRAM TRUDNY ALE PRZY
DETERMINAJI POLAKÓW REALNY DO WPROWADZENIA
PO WYBORACH W 2015 ROKU.
DOŁĄCZ DO OPTYMISTÓW Z KNP - PISZ

hs421@wo.pl

 KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK I POZNAJ
ZASADY POLSKIEJ RACJI STANU:

http://nikander.neon24.pl/post/98553,program-polskiej-racji-stanu
TAK OPISANA RACJA STANU STAJE SIĘ CELEM
DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ POLSKĘ REALIZOWANYM PRZEZ
LUDZI KONWENTU NARODOWEGO POLSKIEGO.

TO JEST GŁÓWNY CEL I SENS
ISTNIENIA KONWENTU!

Oto propozycja szczegółów:

Celem strategicznym (misją) Konwentu Narodowego Polskiego jest:

 

Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej celem zbudowania społecznej gospodar­ki rynkowej opartej na zasadach konsensusu pomiędzy interesami kapitału i pracy” 

Cele operacyjne:

1.      W obszarze naprawy polityki (naprawy systemu państwa)

1.      Wprowadzenie instytucji impeachmentu (usunięcia z urzędu) posła za sprzeniewierzenie się realizacji postulatów legislacyjnych głoszonych w czasie kampanii wyborczej. Prze­pis ma mieć zastosowanie w stosunku do szefów klubów parlamentarnych partii sprawu­jących władzę.

2.      Zastąpienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa subwencją obywatelską powstająca z kwotowych odpisów (około 5 zł) na rzecz wskazanej partii w deklaracji podatkowej.

2.      W obszarze architektury finansowej

1.      Wprowadzenie architektury monetarnej w oparciu o strategię kotwiczenie waluty na pa­rytecie gospodarczym i celu inflacyjnym. Spożytkowanie wzrostu pieniądza M3, a wy­noszącego około 70 mld zł rocznie, na finansowanie wzrostu gospodarczego i rozwiązy­wanie palących celów społecznych.

2.      Upłynnienie bazy monetarnej w walutach obcych do minimalnego poziomu gwarantują­cego obsługę transakcji zagranicznych i wymianę pieniędzy dla ludności.

3.      Przejęcia na rachunek dochodów pozabudżetowych państwa kwot wykreowanych przez banki komercyjne na poczet długu w systemie rezerwy cząstkowej. Kwotę tę szacuje się na około 250 mld zł.

3.      W obszarze ustroju gospodarczego

1.      Przyjęcie uregulowań prawnych do powstawania związków gospodarczych o integracji produktowej. Propozycja adresowana jest na obszar małych i średnich przedsiębiorstw a zwłaszcza dla ożywienia gospodarki lokalnej i regionalnej.

2.      Przyjęcie uregulowań prawnych umożliwiających przekształcania przedsiębiorstw w spółki właścicielsko-pracownicze, w których właścicielami kapitału statutowego mogło­by być państwo, spółki kapitałowe lub osoby prywatne a właścicielami pracowniczego majątku produkcyjnego pracownicy.

4.      W obszarze polityki gospodarczej.

1.      Dofinansowywanie wzrostu pracowniczego majątku produkcyjnego w spółkach właści­cielsko-pracowniczych kwotami emisji pieniądza.

2.      Ochrona konkurencyjności polskich firm w przetargach organizowanych przez władzę państwowe lub samorządowe zapisem, że przystępujący do przetargu przedsiębiorca za­graniczny musiałby wystawić kwotę o 15% niższą, aby konkurować cenowo.

3.      Realizacja postulatu minimalnego dochodu gwarantowanego dla rodzin.

 Cele mierzalne w przeciągu 5 lat.:

1.      Zmniejszenie garba odsetkowego nakładanego na nasze społeczeństwo na kwotę minimum 120 mld zł rocznie. Tyle pieniędzy ma zostać w kieszeniach gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

2.      Zwiększanie inwestycji polskich przedsiębiorstw o 30% rocznie.

3.      Zwiększanie bazy podatkowej o 10 % rocznie.

4.      Zmniejszanie podatków o 2% rocznie.

5.      Zwiększanie nowych miejsc pracy w polskich przedsiębiorstwach o 10% rocznie.

6.      Zmniejszenie kosztów finansowych (kosztów obsługi kredytu) polskich przedsiębiorców o 15%. Powinno to poprawić konkurencyjność polskich wyrobów na rynku.

7.      Zrównoważenie budżetu.

 ***

DYSKUTUJEMY:
 ***

PRS - Kamyckiego - to wizja Polski ograniczona ekonomicznym spojrzeniem na świat.
Aby to była pełna wizja musi być idea integrująca. Taki jest sens mojej pracy nad Cywilizacją Polską. http://polacy.eu.org/cp/
Ekonomia jest ostatnim ogniwem idei -jest realizacją idei w odniesieniu do organizacji społeczeństwa dla zapewnienia materialnych warunków trwania i utrzymania warunków dla rozwoju.

To powoli dociera do świadomości. Jest oparty na tym projekt "Nawigatorzy Jutra".

Pozdr. KJW

 ***

Polecam

http://nikander.neon24.pl/post/98886,jow-czy-impeachment-posla

 

Pozdrawiam

 Józef
***


Przeczytaj co o Polsce pisze Brzoza:
http://robertbrzoza.pl/category/walka-o-polske/
***

Przesłanie

Odezwa do Narodu - POLACY!

 

Powstała Nowa Siła Polityczna

 

KNP - POSPOLITE RUSZENIE NARODU POLSKIEGO

 

Jedyna Partia która posiada realny program likwidacji biedy i  bezrobocia,
program odbudowy i rozwoju kraju dla Narodu i z Narodem.

 

 

Rodacy: Zmienimy oblicze Polski, ale musicie nam pomóc

 

 

 

LUDZIE  PRACY  MIAST I  WSI   UWIERZCIE
W  SIŁĘ  SWOJEGO  NARODU I SWOJEGO GŁOSU

 

 

Celem polityki gospodarczej musi być poprawa życia obywateli.
To gospodarka
ma służyć Polakom, a nie Polacy mają
służyć eksperymentom
gospodarczym 

             dotychczasowych rządów i wyprzedaży
majątku Narodowego

 

 

ZAŁÓZ W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI,
DOMU, ORGANIZACJĘ

 

KNP - POSPOLITE RUSZENIE NARODU POLSKIEGO

 

 

Potrzebna silna organizacja z prawymi ludzmi na trudne czasy

 

Wstań z Kolan Polski Narodzie!

 

Siła Narodu tkwi w mądrości i jedności.
Tej jedności się najbardziej boją.

ŻYCZENIA  NA  2013 / 2014 Rok


 

Wszystkim  Polskim Obywatelom,

- co los wspólny co dzień dzielą.

Co Dom wspólny , Polskę mają,

- oraz Tym,co narzekają.

 

Życzyć by więc wypadało,

- by tych zmartwień ubywało.

Rok co minął różny był,

- gdyż nie jeden z cudu żył.

 

Innym nic nie brakowało,

- chociaż mówią wciąż im mało.

Życzę  byśmy się zmienili,

- i do Boga też zwrócili.

 

Nowy Rok By lepszy był,

- by Nas nie cofało w tył.

Byśmy się opamiętali,

- wreszcie Polskę naprawiali.

 

Też Rodacy rozproszeni,

- by nie czuli się zgubieni.

Niechaj Polska Was Pamięta,

- Wyście z Piasta też Orlęta.

 

By i praca dla Was była,

- by wyzyskiem więc nie była.

Walczono o Polskę Wolną,

- a dziś walczyć trza o Godną.

 

  >>Walka nas czeka ,

 - o Godność Człowieka<<.

By Kraj nas był miłym Krajem,

- pozdrawiajmy się nawzajem.

 

W autobusie oraz w sklepie,

- pozdrowienia dać jest lepiej.

Miłość to jest  Broń skuteczna,

- a do tego i bezpieczna.

 

Zło do Boga niech się zwróci,

- niechaj zło się też nawróci.

Gdyż jesteśmy Chrześcijanie,

- Bóg nas uczy przebaczanie.

 

   To Wam życzy Rodak KYSY,

  - a i także dołączają .

  Ci co troskę o Was mają.

 Więc uczciwi Politycy,

- i Bezdomni Ci z ulicy.

 

Autor: Krzysztof  Szczurko ps. „KYSY”

       Zwany także ,,Trybun Ludowy”

 

Podam tajny numer który,

- dzwoni wprost do mej komóry.

A najlepiej jak się da,

- podam tajne ja Wam dwa:

 782-119-573  oraz  781-096-772

 

Podam także i gotowy,

- adres mój E-mailowy:

kysyprzemysl@gmail.com

to komputer na mój dom.

 

 

 
Strona  jest częścią składową rejestrowanego wydawnictwa http://republika.pl/eres9596
 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26627 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free